این فایل ۱۰۰ درصد تست شده است  این رام بدون هیچ گونه مشکلی میباشد و صد در صد سالم میباشد. قابلیت فلش با نرم افزار SP Flash Tool موفق باشید ...