منو فارسی کامل و تست شده نوکیا 230

100%تست شده و سالم