فایل فلش FRP RESET حذف اکانت گوگل گوشی
J7 J700H

بدون نیاز به باکس