فایل فلش تبلت دیمو با مشخصه بردk8-mb-v1.3تست شده بدون مشکل ...