این فایل ۱۰۰ درصد تست شده است ین رام بدون هیچ گونه مشکلی میباشد و صد در صد سالم میباشد. قابلیت فلش با نرم افزار LiveSuitPack موفق باشید ...